UA-126731827-1

Kėdės Thonet stiliaus, Šiaulių baldų fabriko, 1958 m. 2 vnt. Kaina po 18

Informacija iš Interneto:
1931m. lie­pos 18 d. veiklą pradėjo  M. Raiko  ir J. Ro­do baldų gamybos dirbtuvė. Ši įmonėlė gamino kėdes, minkštus baldus, spintas, ir tuo metu reprezentavo baldų pramonę.
1940m. privati M. Raiko - J. Rodo dirbtuvė buvo nacionalizuota ir per­va­din­ta“ Vals­ty­bi­ne Šiau­lių bal­dų dirb­tu­ve Nr. 1 „
1941m.  „Šiau­lių bal­dų dirb­tu­vė Nr. 1“ vėl bu­vo  pa­va­din­ta „Rū­dės“ baldų fab­ri­ku, kuris ne­bu­vo su­griau­tas ir pra­dė­jo veik­ti iš kar­to po ka­ro. Fab­ri­kas ga­mino mie­ga­mo­jo, ka­bi­ne­to kom­plek­tus, įvai­rius sta­lus, spin­tas, lo­vas, kė­des, vai­kiškus bal­dus, bu­fe­tus, ta­bu­re­tes, dė­žes, vai­kiš­kus ve­ži­mė­lius, šach­ma­tus, sta­ti­nes, me­di­nę ta­rą, mo­kyk­li­nes len­tas, suo­lus, lan­gi­nes, len­ty­nas.
1944 m. Šiau­lių bal­dų fab­ri­kas „Rū­dė“ buvo įtrauktas į Šiau­lių me­džio ap­dir­bi­mo kom­bi­na­tą. Pas­ta­ra­ja­me vei­kė du ce­chai.
1948 m. įkurtas kėdžių kombinatas

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kėdės Thonet stiliaus, Šiaulių kėdžių kombinatas, 1958 m. 2 vnt. Kaina po 18

  • Product Code: Kedes Siauliu f 2 vnt. IMG_0100
  • Availability: In Stock
  • 18.00€


Tags: Kėdės, Thonet, stiliaus, Šiaulių, kėdžių kombinatas, baldų, fabriko, 1958 m., 2 vnt.